Director-Gerent (CEO)
Josep Arranz i Romeu

Pl. Vila de Madrid, 5 2-1
08002 Barcelona
tel. 608 49 89 03